*să cunoască metodele prin care pot tranfera date între aplicaţii

*să descrie metodele prin care se pot transfera date

*să prezinte avantajele utilizării metodelor de transfer între aplicaţii

* să transfere date între aplicaţii utilizând metodele cunoscute